“Jag älskar att hjälpa innovativa organisationer med att upprätta avtalsförslag och förhandla fram ett för bolaget gynnsamt avtal.”

Karriär och CV

Jurist och affärsutvecklingsansvarig på Mod Advokater – sedan 2022

Biträdande jurist på Agenda Advokatbyrå – 2020 till 2022

Bolagsjurist på Daniel Wellington i Stockholm och Dubai – 2017 till 2020

Jur. kand. från Uppsala Universitet – 2017

 

Kort efter att jag tog min jur. kand. vid Uppsala Universitet påbörjade jag mitt arbete som bolagsjurist på Daniel Wellington. Min huvudsakliga placering under mina tre år på DW var i Dubai, där jag lärde mig enormt mycket om livet som yrkesverksam jurist samt i vilka kontexter och sammanhang som juridiken blir viktig för bolag och andra organisationer. Utlandserfarenheten var såklart även en bra språngbräda för att utveckla engelskan och möjligheten att samarbeta med människor från olika kulturer och bakgrund.

Efter tre år med Daniel Wellington valde jag att gå vidare för att testa på konsultrollen hos Agenda Advokatbyrå. Under mina ca ett och ett halvt år på byrån gavs jag möjligheten att bredda mina juridiska kunskaper till att omfatta betydligt fler ärenden med immaterialrättslig bäring, såsom varumärkes-, upphovs, designrättsliga frågor. Vid sidan av detta arbetade jag även en hel del med kommersiella avtal i alla dess olika former.

Idag är jag stolt medarbetare på Mod Advokater och arbetar huvudsakligen med immaterialrätt och kommersiella avtal. Mitt mål och vår vision är att vi ska vara en del av våra klienters dagliga verksamhet och kugga in där vi behövs som mest. Vi vill vara den där osynliga partnern på insidan som hjälper till att hitta långsiktiga lösningar på RÄTT problem. Vid sidan av detta önskar jag också skapa en advokatbyrå där synen på vad som skapar en bra jurist eller advokat förändras, och vi ger varandra utrymme att vara oss själva och peppen att våga ta risker och bryta nya marker!

Kontakta mig

E-postadress

emma@modadvokater.se

Telefonnummer

(+46) 736 90 25 69