Paketlösning GDPR

Många upplever att dataskyddsfrågor bara är jobbiga, tidskrävande och onödiga. Oavsett om man tycker det eller inte, så har EU beslutat att allas våra personuppgifter måste skyddas och behandlas korrekt. Du kan se det som en typ av konsumentskydd, och i den egenskapen, som konsument/privatperson så vill vi nog alla att våra personuppgifter inte ska missbrukas, säljas, användas för felaktiga ändamål etc.

Vi tror att du som företagare eller ansvarig i en förening eller någon annan organisation vill göra rätt – men inte har tid att sätta sig in i allt. När något verkar oöverstigligt så gör man kanske ingenting istället. Vi hjälper dig att bestiga berget på ett strukturerat och strategiskt sätt.

Formulär

Köper ni IT-tjänster?
Har ni änställda?
Har ni en integritetspolicy på er hemsida eller på annat lättillgängligt ställe?
Om någon frågor efter ett registerutdrag över vilka personuppgifter ni behandlar för den personen, vet ni vad ni ska göra då?
Har ni koll på vilka cookies ni samlar in och för vilka ändamål?
Har ni en uppdaterad registerförteckning över vilka system/programvaror/databaser, med vilken rättslig grund, för vilka ändamål och gallrings- samt raderingsfrister - som ni behandlar personuppgifter?