Paketlösningar

Juridik ska vara enkel och lättillgänglig. Det ska vara lätt att göra rätt till ett bra pris.
Ta del av våra paketlösningar nedan.

Varumärkespaketet

För den som är intresserad av att skydda sitt unikt upparbetade och skapade varumärke och som tycker det är viktigt att hindra andra aktörer från att kopiera dig. I paketet ingår

 • Ifyllnad av formulär
 • Kostnadsfri inledande konsultation med oss.
 • Summering över de juridiska risker och möjligheter som diskuterats under konsultationen, inkluderat vilka steg vi rekommenderar att ta för att genomföra en varumärkesansökan.
 • Förundersökning till ett fast pris.
 • Varumärkesansökan anpassad efter ditt behov, också till ett fast pris.
 • Bevakning av varumärkesansökan intill registrering har skett.

 

GDPR-paketet

För dig som är intresserad av att minska det stora risktagandet med att inte efterleva GDPR så kan vi erbjuda dig olika paket där vi gör det mesta (om du vill) och du förstår riskerna och får verktyg för att ditt företag/din organisation kan efterleva GDPR på en bra nivå.

Vi har olika paketlösningar med fasta eller rörliga priser och föreslår att du börjar att ta ett första steg för att göra rätt och hantera andras personuppgifter på rätt sätt.

I grundpaketet ingår:

 • Ifyllnad av formulär
 • Kostnadsfri inledande konsultation med oss
 • Summering av de risker som föreligger för din verksamhet om ni inte följer GDPR
 • Förslag till en eller flera paketlösningar (till fast pris) för att ni ska minska riskerna och kunna efterleva GDPR.
 • Beskrivning av tjänsten GDPR-hjulet

 

Dataskyddsombud

För er som antingen har ett krav på er enligt GDPR att ha ett dataskyddsombud, eller som vill ha extra trygghet och vetskap om att det finns en funktion som bistår med stöd, utbildningar och kontroll samt riskbedömningar.

Vid erläggande av en fast månadsavgift ingår följande i paketet

 • Övervakning av efterlevnaden av GDPR, och andra dataskyddsbestämmelser samt av er strategi för skydd av personuppgifter.
 • Löpande rådgivning till dig/era anställda rörande GDPR och vilka skyldigheter regelverket ställer på dig och de anställda.
 • Ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35 GDPR.
 • Bistå med råd till företaget/organisationen så att de kan ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling av personuppgifter.
 • Samarbete med och fungera som kontaktpunkt hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
 • Säkerställa incidenthanteringen med avseende på behandling och rapportering vid dataintrång och felaktig hantering av personuppgifter.
 • Delta i beredning kring strategiska informationssäkerhetsfrågor.
 • Utvärdera externa personuppgiftsbiträden och bistå och rekommendera företaget/organisationen vid avtalshantering avseende personuppgiftsbiträden.