Vi grundades med visionen om att minska barriären in till juridiken

Efter många års erfarenhet inom vår bransch är det ofrånkomligt att inte komma till vissa insikter. En sådan är att juridiken kan uppfattas som svåråtkomlig och svår att förstå, och att det därför finns en tröskel för alla innovativa organisationer därute att ta kontakt med en advokatbyrå. Det vill vi ändra på.

Vår vision är att bli en del av våra klienters verksamhet – men utan att synas. Vi vill verka som en partner på insidan, som kuggar in i verksamheten där det finns ett identifierat behov för det. På det sättet tror vi att vi kan skapa långsiktiga relationer med våra klienter, samt lämna bättre och mer konkreta råd eftersom vi har stor insyn i varje enskild organisations verksamhet och vilket behov just den organisationen har.

Lotta Wikman Öman

ADVOKAT & DELÄGARE

E-post: lotta@modadvokater.se

Telefonnummer: +(46) 736 77 13 76

Emma Kylberg

JURIST & AFFÄRSUTVECKLINGSANSVARIG

E-post: emma@modadvokater.se

Telefonnummer: (+46) 736 90 25 69